Svi cestovni granični prijelazi Hrvatska – Mađarska

Hrvatska ima 6 drumskih graničnih prijelaza sa Mađarskom :

Granični prijelaz Goričan (HR) -Letenye (HU)

Prijelaz za putnički i robni promet. Zajednička lokacija, jedan punkt za putnički promet, dva punkta (Hr. i Hu.) za teretni promet.

Granični prijelaz Gola (HR) -Berzence (HU),

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz za putnički i robni promet, sa zajedničkom lokacijom.

Granični prijelaz Terezino Polje (HR) -Barcs (HU),

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz za putnički i robni promet, sa odvojenim lokacijama, dva punkta (HR-HU)

Granični prijelaz Donji Miholjac (HR)-Drávaszabolcs (HU),

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz za putnički i robni promet, sa odvojenim lokacijama punkta (HR-HU)

Granični prijelaz Baranjsko Petrovo Selo (HR) -Beremend (HU),

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz za putnički promet, sa zajedničkom lokacijom.

Granični prijelaz Duboševica (HR)-Udvar (HU)

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz za putnički i robni promet, sa zajedničkom lokacijom.