Plaćanje parkinga u Mađarskoj

Plaćanje parkinga u Mađarskoj kao i svuda predstavlja dodatno opterećenje za turiste. Prilikom boravka u Mađarskoj, naročitu pažnju obratite na obavezu plaćanja parkinga u gradovima, jer je obavezno u širem centru gotovo svih gradova i ako se sam način plaćanja razlikuje od grada do grada.

U nekim gradovima, npr. Segedin, plaćanje se vrši kupovinom parking kartice za parkiranje. Parking kartica se kupuje u nekim od obližnjih radnji, iako nije jasno prepoznatljivo koje to radnje prodaju parking karte. Konkretno, možete ih kupiti u obućarskoj radnji, kod fotografa, a retko se može naći i u trafikama. Cena parking karte se kreće oko 480 ft za sat vremena ili oko 1500 ft za ceo dan. Nakon kupovine, na kartici se obeleži datum i vreme parkiranja i postavljate je na vidljivo mesto, sa unutrašnje strane, kod vetrobranskog stakla. Takođe, jedan od načina plaćanja parkinga je ubacivanjem isključivo metalnih novčanica u uređaje postavljene na ulici, koji izbacuju parking kartu, za onoliko minuta koliko ste novca ubacili u aparat. Ovo je npr. čest slučaj u Budimpešti. Ova karta se takodje postavlja na vidljivo mesto sa unutrašnje strane kod vetrobranskog stakla.

Nemojte nikako rizikovati da ne platite parkiranje, jer su kazne visoke i kreću se do 19600 ft., a može Vam se desiti da Vam naplate kaznu čak i ako ste pored svog vozila, koje je na prakingu gde je obavezna naplata. Vrlo su rigorozni kontrolori po tom pitanju. Ukoliko ne platite parking, može Vam se desiti da ne možete da pomerite svoje vozilo. Parking servis često postavlja kandže na točkove i ne možete da krenete.

Wellness & spa centri, obično u svom sastavu imaju parking za korisnike svojih usluga, što nije slučaj kod svih centara.