Informacije za putovanje u Mađarsku

Korisne informacije za putovanje u Mađarsku


Hrvatska ima 6 drumskih graničnih prijelaza sa Mađarskom :

Granični prijelaz Goričan (HR) -Letenye (HU)

Prijelaz za putnički i robni promet. Zajednička lokacija, jedan punkt za putnički promet, dva punkta (Hr. i Hu.) za teretni promet.

Granični prijelaz Gola (HR) -Berzence (HU),

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz za putnički i robni promet, sa zajedničkom lokacijom.

Granični prijelaz Terezino Polje (HR) -Barcs (HU),

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz za putnički i robni promet, sa odvojenim lokacijama, dva punkta (HR-HU)

Granični prijelaz Donji Miholjac (HR)-Drávaszabolcs (HU),

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz za putnički i robni promet, sa odvojenim lokacijama punkta (HR-HU)

Granični prijelaz Baranjsko Petrovo Selo (HR) -Beremend (HU),

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz za putnički promet, sa zajedničkom lokacijom.

Granični prijelaz Duboševica (HR)-Udvar (HU)

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz za putnički i robni promet, sa zajedničkom lokacijom.

Srbija ukupno ima 6 drumskih graničnih prelaza sa Republikom Mađarskom :

Granični prelaz Bački Breg (SRB)- Hercegsanto (HU)
Radno vreme : 0-24 h

Tel : 025 809 300

Granični prelaz Bački Vinogradi (SRB) - Asotthalom (HU)

Radno vreme : 7-19 h

Ovaj granični prelaz je namenjen isključivo za putnička vozila i državljane Srbije, Mađarske i EU.

Granični prelaz Bajmok (SRB) - Bačalmaš (HU)
Radno vreme : 7-19 h

Tel : 024 762 279

Ovaj granični prelaz je namenjen isključivo za putnička vozila i državljane Srbije, Mađarske i EU.

Granični prelaz Đala (SRB) - Tisaziget (HU)

Radno vreme : 7-19 h

Tel : 0230 860 20

Ovaj granični prelaz je namenjen isključivo za putnička vozila i državljane Srbije, Mađarske i EU.

Granični prelaz Horgoš (SRB) - Roszke (HU)

Radno vreme : 0-24 h

Tel : 024 667 858

Granični prelaz Kelebija (SRB) - Tompa (HU)

Radno vreme : 0-24 h

Tel : 024 789 218

Zeleni karton nije neophodan prilikom putovanja u Mađarsku.

Ako deca ispod 18 godina ne putuju u pratnji roditelja, potrebno je imati overenu saglasnost roditelja za putovanje u inostranstvo.

Kolona za građane EU i druge kolone. Prilikom ulaska u Mađarsku, postoje posebne kolone za građane-državljane EU i kolone za sve druge državljane, koji nisu državljani EU. Obratite pažnju da na vreme stane u red u kolonu u koju pripadate. Ako niste državljani EU, svakako da treba da stanete u kolonu "All passport". Kolona EU ide nešto brže ali to nije uvek pravilo. U slučaju da pogrešite, Mađarski carinik, ima pravo da Vam naplati kaznu, međutim, dosta su tolerantni po tom pitanju ako procene da je greška nenamerna, u svakom slučaju, pokušajte da ne dovodite sebe u nezgodnu situaciju.

Putarina, vinjeta za auto-put u Mađarskoj. Prilikom kretanja na put u Mađarsku, potrebno je znati da je neophodno uplatiti putarinu (vinjetu) pre ulaska na auto put. Cene vinjeta za putnička vozila su 2.975 ft za period od 10 dana, 4.780 ft za mesec, odnosno 42.980 ft za godinu dana. Vinjete su obavezne za sve auto puteve u Mađarskoj i nemojte ni pokušavati rizikovati da Vam zbog toga naplate kaznu. Kontrole su rigorozne, a kazne visoke i gotovo je nemoguće prevariti službu za kontrolu naplate putarina.  Uvedene su tzv. županijske vinjete koje se mogu kupiti na godinu dana i njihova cena iznosi 5000 ft, što je oko 2000 RSD.

Vinjetu možete kupiti i u Srbiji, na benzinskoj stanici "Mol", neposredno pre graničnog prelaza Horgoš, u pravcu Mađarske. Ovde je je nešto skuplja u odnosu na prodajna mesta u Mađarskoj. U Mađarskoj, vinjetu možete kupiti odmah iza graničnog prelaza Horgoš, u kućicama pored auto puta. Takođe i na skoro svim benzinskim stanicama duž auto puta i pre uključenja na isti. Potrebno voditi računa da se vinjeta kupi na vreme, pre ulaska na auto put kako ne biste rizikovali visoke kazne. Vinjete u Mađarskoj, za razliku od mnonih u drugim zemljama, se ne lepe na vetrobransko staklo, već se dobije samo potvrda-račun, koji obavezno čuvajte kod sebe. Kontrola se obično vrši elektronski, detektujući broj tablica na vozilu, koje je evidentirano u sistemu, prilikom kupovine.

Za kretanje svim drugim putevima, mimo auto puta, vinjete nisu potrebne.

Vize za Mađarsku za državljane Srbije, Bosne i Crne Gore trenutno nisu potrebne za kratkotrajni ulazak u EU. Prilikom ulaska, možete boraviti u Mađarskoj, a i na teritoriji čitave EU, maksimalno do 3 meseca od dana ulaska. Hrvastka je u EU, te vize za gradjane Hrvatske nisu ni tema eventualnog razmatranja.

Upaljena svetla u saobraćaju, na vozilu su obavezna samo Van naseljenih mesta. Mađarski zakon reguliše da su upaljena svetla na vozilu obavezna samo van naseljenih mesta.

Plaćanje parkinga u Mađarskoj kao i svuda predstavlja dodatno opterećenje za turiste. Prilikom boravka u Mađarskoj, naročitu pažnju obratite na obavezu plaćanja parkinga u gradovima, jer je obavezno u širem centru gotovo svih gradova i ako se sam način plaćanja razlikuje od grada do grada.

U nekim gradovima, npr. Segedin, plaćanje se vrši kupovinom parking kartice za parkiranje. Parking kartica se kupuje u nekim od obližnjih radnji, iako nije jasno prepoznatljivo koje to radnje prodaju parking karte. Konkretno, možete ih kupiti u obućarskoj radnji, kod fotografa, a retko se može naći i u trafikama. Cena parking karte se kreće oko 480 ft za sat vremena ili oko 1500 ft za ceo dan. Nakon kupovine, na kartici se obeleži datum i vreme parkiranja i postavljate je na vidljivo mesto, sa unutrašnje strane, kod vetrobranskog stakla. Takođe, jedan od načina plaćanja parkinga je ubacivanjem isključivo metalnih novčanica u uređaje postavljene na ulici, koji izbacuju parking kartu, za onoliko minuta koliko ste novca ubacili u aparat. Ovo je npr. čest slučaj u Budimpešti. Ova karta se takodje postavlja na vidljivo mesto sa unutrašnje strane kod vetrobranskog stakla.

Nemojte nikako rizikovati da ne platite parkiranje, jer su kazne visoke i kreću se do 19600 ft., a može Vam se desiti da Vam naplate kaznu čak i ako ste pored svog vozila, koje je na prakingu gde je obavezna naplata. Vrlo su rigorozni kontrolori po tom pitanju. Ukoliko ne platite parking, može Vam se desiti da ne možete da pomerite svoje vozilo. Parking servis često postavlja kandže na točkove i ne možete da krenete.

Wellness & spa centri, obično u svom sastavu imaju parking za korisnike svojih usluga, što nije slučaj kod svih centara.

Sredstvo plaćanja u Mađarskoj su forinte. Obezbedite forinte na vreme jer i ako je članica EU u Mađarskoj je jedino sredstvo plaćanja forinta. Nigde se ne prima euro ali postoji dosta menjačnica u kojima možete zameniti novac, kupiti forinte. Na Vama je da pronađete onu sa najpovoljnijim kursom. Visina provizije se razlikuje u zavisnosti od menjačnice. Mnoge menjačnice uzimaju veliku proviziju, naročito one blizu turističkih destinacija. Predlažemo da koristite kartice za devizno plaćanje i da na deviznom računu imate EUR-e. To je najbolje za kupca jer su tada troškovi konverzije najpovoljniji za kupca. Ukoliko koristite keš u forintama budite spremni na veliku količinu kovanica koji su u opticaju u njihovoj valuti. Ovo često zbunjuje naše ljude koji koriste forinte jer im se u trenutcima nađe u novčaniku dosta vrednih kovanica. One ujedno predstavljaju fizički teret za džepove i torbice.