Valuta plaćanja

Sredstvo plaćanja u Mađarskoj su forinte. Obezbedite forinte na vreme jer i ako je članica EU u Mađarskoj je jedino sredstvo plaćanja forinta. Nigde se ne prima euro ali postoji dosta menjačnica u kojima možete zameniti novac, kupiti forinte. Na Vama je da pronađete onu sa najpovoljnijim kursom. Visina provizije se razlikuje u zavisnosti od menjačnice. Mnoge menjačnice uzimaju veliku proviziju, naročito one blizu turističkih destinacija. Predlažemo da koristite kartice za devizno plaćanje i da na deviznom računu imate EUR-e. To je najbolje za kupca jer su tada troškovi konverzije najpovoljniji za kupca. Ukoliko koristite keš u forintama budite spremni na veliku količinu kovanica koji su u opticaju u njihovoj valuti. Ovo često zbunjuje naše ljude koji koriste forinte jer im se u trenutcima nađe u novčaniku dosta vrednih kovanica. One ujedno predstavljaju fizički teret za džepove i torbice.