Vize za Mađarsku

Vize za Mađarsku za državljane Srbije, Bosne i Crne Gore trenutno nisu potrebne za kratkotrajni ulazak u EU. Prilikom ulaska, možete boraviti u Mađarskoj, a i na teritoriji čitave EU, maksimalno do 3 meseca od dana ulaska. Hrvastka je u EU, te vize za gradjane Hrvatske nisu ni tema eventualnog razmatranja.