Može se kupiti i trosatna karta za SPA godine

Može se kupiti i trosatna karta za SPA godine

Uvođenjem vremenski ograničene ulaznice u banji-kupalištu Morahalom, smatra se da će se krug posetilaca moći razmeniti u relativno kratkom vremenskom razdoblju, a kako bi se smanjile gužve.

Pitajte blagajnika

Novouvedenu kartu blagajnik traži na sledeći način : gost dobija ručni gumeni sat (narukvicu) za depozit od 3.000 HUF. Uz pomoc narukvice se meri vreme provedeno u banji. Naplaćivanje će se obaviti nakon što se kupanje završi inarukvica se vrati na blagajnu prilokom odlaska. Ako vaš boravak nije duži od 3 sata, naplaćuje se po cenovniku. Ako je duži od 3 sata, naknada će se uvećavati za 20 HUF po minuti dok ne dostigne punu cenu karte. Ako gost ne vrati sat-narukvicu depozit od 3.000 HUF će ostati u blagajni, a sat će biti blokiran.

Kupovina vremenski ograničene ulaznice podrazumeva popust između 8:00 i 16:00 h. Ulaznice važe i nakon 16.00 h. Za vremensku ulaznicu od 3 sata uvode se dve kategorije ulaznica: 1. za odrasle i 2. za decu i penzionere (za učenike mlađe od 18 godina ili za penizonere starije od 60 godina).

Osim trosatne karte, prethodni tipovi karata ostaju takođe na snazi.

Podelite