BIO SAUNA

Bio sauna – Bio sauna je opisno slična finskoj sauni, samo sa nižom temperaturom, u odnosu na finksu saunu. Temperatura vazduha u bio suni je između 55 i 60 stepeni C, a vlažnost vazduha je 35-50% što povoljno utiče na telo, otvara pore na koži i pre svega je primerena osobama koje imaju problema sa zadržavanje vode u telu i osobama koje su posebno osetljive i teže podnose visoke temperature finske saune.

Ova sauna predstavlja kombinaciju finske i parne saune i predstavlja imitaciju klime iz troske šume. U bio sauni se predvidja duži boravak u odnosu na finsku saunu i kreće se do 45 minuta. Između pojedinih boravaka u bio suni obavezan je odmor.

Način korišćenja saune je isti kao već opisani kod finske saune, sa razlikom što je za vreme samog korišćenja saune moguće piti vodu.