HROMOTERAPIJSKA SAUNA

Hromoterapijska sauna, jeste sauna koja pored opšteg već opisanog pozitivnog dejstva saune, ima i hromoterapijske efekte, odnosno lečenje uz pomoć pažljivo izabranih boja. Hromoterapija, ili terapija bojama, je holistička metoda lečenja. Koriste se frekvencije koje stvaraju različite nijanse boja kako bi vratili telo u savršen balans. Boja je svetlost različitih talasnih dužina i frekvencija koje čine samo mali deo elektromagnetnog spektra. Istorija lečenja bojama vuče korene u starom Egiptu, što ukazuje na činjenicu da terapija bojama ima veze sa drevnim civilizacijama. Oko 2500 godina, Pitagora primenjuje terapiju lečenja boja, koje su korišćene za lečenje u starom Egiptu, Kini i Indiji.

Postoje drevni spisi koji ukazuju da ova vrsta terapije datira hiljadama godina unazad. Terapija bojama se može koristiti za lečenje fizičkih, mentalnih, emocionalnih ili duhovnih problema, kao i za opuštanje. Saune koje podrazumevaju upotrebu svetlosnih efekata boja, po pravilu izgledaju malo drugačije od klasičnih sauna.

To su takodje drvene, manje ili veće prostorije, u kojima se obično umesto klupa nalaze drvene ležaljke, konstruisane tako da su noge više uzdignute u odnosu na klasične ležaljke, sa glavom koja svakako gleda u gore. Na plafonu su ugradjeni pažljivo birani svetlosni efekti koji proizvode boje u terapijske svrhe.

Nema jasno definisane temperature u ovakvim saunama ali obično funkcionišu kao finske saune, sa nižom temperaturom, kako bi boravak u istim bio nešto duži u odnosu na finsku.

Hromoterapija se može primeniti i nezavisno od sauna u sobama za odmor i mirovanje, u pauzama između seansi upotreba sauna. U sobama za mirovanje, mogu se naći specijalno dizajnirane ležaljke, a plafon i enterijer menja boju po specijalnom i stručno izabranom programu za opuštanje. Sobe za odmor, odišu pored svega mirom i tišinom.