MERE OPREZA PRILIKOM KORIŠĆENJA SAUNE

Mere opreza prilikom korišćenja saune – Predugo izlaganje toploti u sauni može da dovede do gubljenja svesti usled pregrevanja tela, te prilikom boravka u sauni, svakako je potrebno pratiti i subjektivni osećaj i ne forsirati vreme ukoliko se ne osećate dobro. Ukoliko osetite vrtoglavicu ili probleme sa disanjem odmah napustite saunu.

Sigurno je da i korišćenje saune predstavlja svojevrsni trening i da duži boravak mora da se vežba vremenom, kako bi se organizam navikavao, te se početnicima preporučuje kraći boravak ili boravak u saunama sa nižom temperaturom i na nižim klupama.

Boravak u saunama nikako se ne preporučuje osobama koje su konzumirale alkohol ili koji su pod uticajem narkotika. Takodje, pre odlaska u saunu, nije preporučljivo imati obroke.

Deca ne smeju da borave u sauni bez nadzora i prisustva odrasle osobe, a deci ispod 8 godina se ne preporučuje korišćenje sauna sa temperaturama preko 60 c. Nije dozvoljeno nošenje sočiva, niti bilo kakvog nakita u sauni. Izbegavajte boravak u sauni ukoliko primate terapiju koja se sastoji od lekova za smirenje ili ukoliko uzimate stimulanse. Saune se ne preporučuju osobama sa povišenim krvnim pritiskom, „pace maker“-om, srčanim bolesnicima, kao i osobama sa izrazito niskim pritiskom, proširenim venama ili trombozom vena, akutnim infekcijama, trudnicama i maloj deci. U saunu se nikada ne unose papuče, nakit, satovi i sl.

Razne saune su obično u wellness & spa centrima grupisane u okviru posebne celine i nazivaju ih „sauna world“ -sauna svet, „sauna place“-sauna mesto, „sauna park“ i sl.

Uputstvo za pravilno korišćenje sauna bliže je opisano u pojedinačnim vrstama u daljem sadržaju.