SAUNE

Saune  – Postoje različite vrste sauna o kojima će se posebno govoriti. Pre upuštanja u opis svih pojedinačnih vrsta, pozabavili bismo se sa generalnim koristima od upotreba sauna i merama opreza. Široko rasprostranjeno mišljenje je da sauna potiče iz Finske, što potvrdjuje i sam naziv „Finska sauna“, međutim to je delimično tačno imajući u vidu da veliki broj naroda, uključujući svakako i Fince, širom planete, od davnina koristi razne obilke sauna kao lekovito svojstvo koje one pružaju.

Poznata su korišćenja sauna od davnina u Skandinavskim zemljama, banjama na prostoru Rusije i Arapskim zemljama, te samim tim boravak u saunama nije nikakva novina. Ljudi su u davna vremena saune smatrali svetim mestima. Sauna je bila mesto okupljanja cele porodice i mesto održavanja tradicije, mesto oporavka i isceljenja, ali i mesto na kom su se žene porađale, a pokojnici pripremali za put na večni počinak.

Imajući u vidu da saune egzistiraju vekovima u nazad, dovoljno govori o ozbiljnosti pozitivnih efekata po korisnike iz čijih potreba su nastale i održale se sve vreme, poprimajući sve veći značaj za savremenog čoveka. Korist od boravka u sauni se veoma brzo oseti. Ukoliko su ljudi koji ih koriste zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja, boravak u sauni može da im donese samo korist.