WELLNESS & SPA OSNOVNI POJMOVI

Wellness & Spa osnovni pojmovi.

U daljem ćemo se potruditi da ljudima koji do sada nisu posećivali wellness & spa centre, imaju malo iskustva. Konkretno približimo najčešće sadržaje wellness & spa centara, banja i njihov značaj za zdravstvene potrebe čoveka. Mnogi bi na početku rekli „wellness & spa centar“ svakako predstavljaja sinonim moderne, savremene banje, koji se preko noći udomaćio u jezike drugih naroda, uključujući i naš.

Taj izraz izaziva mnoge zabune kod ljudi, a naročito onih koji nisu praktikovali posete istima. Oko ovog izraza i definisanju njegovog zančenja, često se vode polemike i izražavaju različiti stavovi. Istovremeno se isti redovno koristi svuda gde je to moguće. U samom bukvalnom prevodu sa Engleskog jezika reč „wellness“ znači zdravlje, „spa“ banja, mineralno vrelo i sl.

Wellness & spa i banja, suštinska razlika

Međutim reč „wellness“ u korišćenju, poprimio je šire značenje, a mi bismo ga sveli pod sušitnu zdravog načina žiovta, uključujući zdravu ishranu, kretanje, posetu banjama, fizičku aktivnost, duhovno uzdizanje, drženje, pozitivne misli i sl.

Reč „spa“ se najčešće koristi za sve što ima veze sa zdravljem, a podrazumeva korišćenje i uživanje u vodi ili uz pomoć vode. To može biti plivanje, razne hidromasaže, tropske kiše, knaipp, parno kupatilo, lekovita termalna i mineralna voda i sl. Samim tim značenje sinonima „wellness & spa centar“ može prevesti kao „zdravstveni vodeni centar“.

Postoji nešto što suštinski razdvaja značenje reči „banja“ od udomaćenog sinonima u našem jeziku „wellness & spa centra“, a to je lekovita banjska voda. Wellness & spa centri vrlo često su izgrađeni samostalno ili u sastavu nekog smeštajnog kompleksa. Na nekoj izabranoj lokaciji, imaju zdravstvene i vodene sadržaje, medjutim nemaju zvanično deklarisanu lekovitu banjsku vodu. Često, ni odlike banjskog centra na osnovu drugih parametara. Banje pak po pravilu imaju zvanično sertifikovanu prirodnu lekovitu vodu ili neki drugi certifikovani parametar. Obično banje, prati i banjska tradicija.

Napominjemo, da vrlo često u okviru banja postoje posebno izgrađeni ili nadograđeni wellness & spa centri koji za potrebe istih koriste lekovitu banjsku vodu. Razlika između banja i wellness & spa centara ne treba da nas udalji od  ovih drugih. Oni su takođe veoma zdravstveno korisni, izgrađeni uglavnom po savremenim standardima.

Npr. lekovitu banjsku termalnu (toplu) vodu, osobe koje imaju kardiovaskularnih problema ne bi trebali da koriste. Samim tim im pojam banje i ne znači puno. Međutim, nekome ko ima problema sa reumom, bez kariovaskularnih problema, banja sa lekovitom termalnom vodom više znači od klasičnog wellness & spa centra.

Zabavni sadržaji uz banje i wellness & spa centre

U poslednjoj deceniji, primetan je trend da se uz wellness & spa centre grade zabavni vodeni sadžaji. Oni se popularno nazvaju aqua parkovi. Nastali su kao potreba za mlađu populaciju, gde se porodičnim boravkom, zadovoljavaju različite potrebe. Veći centri, ne zaobilaze ni sportsko-rekreativne bazene za plivanje i druge sportske sadržaje.

Odlazak u wellness & spa centar je veoma jednostavan i mogu da ga koriste svi koji imaju želju da se osećaju bolje. U daljem ćemo se potruditi da približimo i pojednostavimo sušinu wellness & spa sadržaja.  Za početak, dovoljani su Vam kupaći kostim, peškir, papuče, kao i želja za dobrim osećajem.