SLADNA SOBA (HALOTERAPIJA)

Slana soba (haloterapija) – Slana terapija (haloterapija) predstavlja jedan od najstarijih oblika terapije vazduhom koji se zasniva na boravku bolesnih u slanim pećinama zbog lekovitog dejstva njihove mikroklime na zdravlje čoveka. Sve je počelo kada je poljski lekar Felix Bochkovsky još 1843. godine ukazao na značajne terapijske efekte kamene soli na bolesnike koji su boravili u slanim rudnicima Solotvino, a koji se nalaze na prostoru današnje Ukrajine. Nakon toga, korišćenje soli u terapijske svrhe u mnogim zemljama širom Evrope, postala je praksa koja je sve zastupljenija u današnje vreme.

Slana soba soba bi trebalo da bude specijalno konstruisan zatvoren prostor, čiji su zidovi i plafon obloženi solju u cilju imatiacije prirodne pećine. Na podu bi trebala da se nalazi takodje prosuta so, dubine preko 30 cm.

U prostoriju se se uz pomoć specijalnog certifikovanog uređaja, halogeneratora uduvava suv zasićeni vazduh obogaćen najfinijim česticama kamene soli, čime se postiže željena mikroklima. Temperatura u slanoj sobi se kreće od 18 c do 25 c i vlažnost vazduha od 40 % do 60 %. Aero soli, u ovakim uslovima bi po pravilu trebalo da sadrže minerale koji učestvuju u brojnim fiziološkim procesima organizma, poput natrijum hlorida, gvoždja, kalcijuma, magnezijuma, bakra, cinka, selena i litijuma.

Stvoreni uslovi u slanoj sobi imaju povoljna svojstva za zdravlje korisnika u smislu antiseptičkog i antialergijskog dejstva.

Velika količina prisustva soli poboljšava kvalitet vazduha, jer se stvara koncentracija negativnih jona, koji imaju korisna biološka svojstva na disanje i kardiovaskularni sistem čoveka, kao i na odbrambeni sistem, odnosno metabolizam korisnika. Pored navedenog, boravak u slanoj sobi pospešuje lučenje seratonina (hormona sreće), samim tim ima uticaj na psihološko stanje čoveka, borbu protiv depresije i neuroza.

Negativno naelektrisani joni utiču na popravljanje raspoloženja, otklanjaju glavobolje, opštu malaksalost, slabu koncentraciju, nesanicu, neuroze i pojačavaju imunitet. Pozitivno utiču na disanje i rad srca.

Slana terapija se koristi isključivo kao pomoćna metoda u lečenju bolesti gornjih i donjih respiratornih organa i kože. Najveća posećeneost slanoj sobi beleži se od strane osoba koji pate od hroničnih alergija i osobe sa drugim tegobama izazvanim otežanim disanjem, poput asmatičara.

Pored opisanih, kvalitetno uradjenih slanih soba, u wellness & spa centrima se u praksi najviše sreću jednostavnije, skromnije urađene slane sobe. Imaju samo zidove od soli ili slane motive na zidvoima, kao i samo halogenerator u odredjenoj prostoriji, bez velike količine soli. Predpostavlja se da je kvlaitet i učinkovitost ovakvih slanih soba daleko manja, međutim, da bi se utvrdila prava zdravstvena korist od konkretnih slanih soba, neophodno je uraditi preciznu medicinsku analizu istih.

Predviđeno vreme boravka u slanoj sobi u okiru jedne seanse iznosi od 30 do 40 minuta, a za decu predviđa se boravak od 20 minuta. U slanu sobu, koja je skorz od soli, uključujući i podove, po pravilu bi trebalo da se ulazi sa specijalnim, jednokratnim sterilnim kesama koje se navlače na gola stopala.

Nakon izlaska iz slane sobe, kese za jednokratnu upotrebu se bacaju u posebnu korpu koja se nalazi izvan same slane sobe. U slanim sobama gde na podu nema saoli, po pravilu se ulazi bez papuča, bos.